Wanneer moet je voor je eigen aansluiting bij de mutualiteit zorgen? Wat is de Vlaamse Zorgkas?

Artikel
Wanneer moet je voor je eigen aansluiting bij de mutualiteit zorgen? Wat is de Vlaamse Zorgkas?

Wanneer moet je je aansluiten ?

In België beheert een mutualiteit (=ziekenfonds) de verplichte ziektekostenverzekering van iedereen.

Je bent verplicht om lid te zijn van een mutualiteit (of “verzekeringsinstelling”) als:

  • je begint te werken als bediende of arbeider
  • je nog studeert en 25 jaar wordt
  • je een werkloosheidsuitkering ontvangt

Kinderen tot 25 jaar zijn automatisch aangesloten via het fonds van het gezinshoofd, dit is meestal één van hun ouders, tenzij ze eerder fiscaal onafhankelijk worden omdat ze bijvoorbeeld al voltijds gaan werken en alleen wonen.

Welke keuze heb je ?

De kantoren van mutualiteiten vind je in alle steden en in veel dorpen. Deze kantoren moeten lid zijn van een erkende koepelorganisatie voor mutualiteiten. Dit worden 'landbonden' genoemd. Zie voor informatie over wat de ziekenfondsen allemaal aanbieden, waar ze kantoren hebben en hoe je kan inschrijven op volgende websites:​

Een aansluiting bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering mag ook: zie caami-hziv.fgov.be voor meer informatie hierover. Hun aanbod is minder uitgebreid dan wat de andere mutualiteiten aanbieden.

Je kiest best een kantoor van een ziekenfonds bij jou in de buurt. Dat is handig als je op zoek bent naar bepaalde informatie of om je papieren te regelen. 

Verder kan je je keuze laten leiden door de ledenbijdrage die je moet betalen en het aanbod dat de mutualiteiten hebben. Sommige zaken zijn verplicht voor een mutualiteit zoals zoals het verzorgen van de terugbetalingen van ziektekosten ('het groen briefje bij het ziekenfonds in de brievenbus stoppen'). Maar andere zaken bieden ze bijkomstig aan. Zo betalen sommige mutualiteiten bijvoorbeeld een deel van je lidgeld van een sportclub terug.

Vlaamse Zorgkas

De Vlaamse zorgverzekering is ook een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en 25 jaar of ouder is. Je zal jaarlijks 50 euro betalen voor deze Vlaamse zorgverzekering. Je hoeft hiervoor niets te doen. Van zodra je bij een mutualiteit bent aangesloten, krijg je automatisch ook de factuur van de Vlaamse Zorgkas.

De Vlaamse zorgverzekering geeft financiële steun aan mensen die ernstig en langdurig zorg nodig hebben. Zij worden immers vaak geconfronteerd met extra kosten. Ze verblijven in een rusthuis waar de verblijfskosten hoog oplopen of wonen thuis maar moeten vaak beroep doen op anderen voor dagdagelijkse taken, zoals hulp in het huishouden, poetshulp, ... Deze kosten worden niet terugbetaald door de mutualiteiten. Met de Vlaamse zorgverzekering worden deze kosten wel gedeeltelijk terugbetaald.

De zorgverzekering geeft financiële steun aan:

  • inwoners van een erkend rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis
  • zorgbehoevenden die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp.

Op hun website vlaamsezorgkas.be vind je meer informatie en instructies om een aanvraag te doen.

Delen