Zwartrijders opgepast !

Artikel
Zwartrijders opgepast !

Bij de NMBS

Normaal moet je op voorhand je ticket kopen of moet je steeds op voorhand bv. Go Pass ingevuld hebben. Heb je een abonnement dan moet je dit natuurlijk bij je hebben.

Heb je je abonnement vergeten?

  • Je moet op de trein een biljet kopen aan de normale ritprijs verhoogd met een toeslag van 7 euro. Ga nadien binnen de 14 kalenderdagen (datum van de feiten inbegrepen) naar het loket van jouw keuze met het gekochte boordbiljet samen met je abonnement dat geldig was op de dag van de feiten en het volledige bedrag zal worden terugbetaald. Wacht je te lang, wordt je ticket en de toeslag niet terugbetaald.
  • Koop je geen biljet op de trein, voor welke reden dan ook, dan zal de treinbegeleider een "Vaststelling van Onregelmatigheid" opstellen ter waarde van 75 euro. Ga nadien binnen de 14 kalenderdagen (datum van de feiten inbegrepen) naar het loket van jouw keuze met je abonnement dat geldig was op de datum van de vaststelling samen met de "Vaststelling van Onregelmatigheid". Deze laatste wordt dan  afgesloten en je moet geen € 75 betalen, enkel administratiekosten van 8 euro. Wacht je te lang, dan zal je die 75 euro wel moeten betalen.

Heb je geen ticket op voorhand gekocht?

  • Stapte je op in een station zonder verkoop, dan kan je op de trein een ticket kopen aan de normale ritprijs.
  • Stapte je op in een station met verkoop, dan kan je op de trein een ticket kopen aan de normale ritprijs verhoogd met een toeslag van 7 euro.
  • Koop je geen biljet op de trein, voor welke reden dan ook, dan zal de treinbegeleider een "Vaststelling van Onregelmatigheid" opstellen ter waarde van 75 euro. Deze moet je binnen een bepaalde termijn betalen. Doe je dit niet dan krijg je een herinnering per brief met een laatste termijn van 14 dagen om dit bedrag te betalen. Laat je deze termijn ook voorbijgaan, dan moet je een bedrag van 200 euro betalen.

Bij de Lijn

Normaal moet je op voorhand je SMS-ticket kopen. Ook kan je op de bus met je kaart van de Lijn betalen bij de chauffeur of via een toestel. Heb je een abonnement of verminderingskaart dan moet je die natuurlijk bij je hebben.

Heb je je abonnement of verminderingskaart vergeten?

De controleur zal een proces-verbaal opstellen. Je moet dan binnen de dertig dagen bewijzen dat je de houder bent van een abonnement of verminderingskaart. Vergeet je binnen een periode van twaalf maanden opnieuw je abonnement, verminderingskaart of identiteitskaart, dan krijg je een administratieve boete (type 3) van 20 euro. Vergeet je een tweede keer binnen een periode van twaalf maanden opnieuw je abonnement, verminderingskaart of identiteitskaart, dan krijg je een administratieve boete (type 3) van 50 euro.

Heb je geen ticket op voorhand gekocht?

De controleur zal een proces-verbaal opstellen. Hierop kan je eventueel schriftelijk reageren bij de "Dienst Administratieve Boetes" binnen de 30 dagen. Binnen de 60 dagen na de vaststelling laat de "Dienst Administratieve Boetes" je dan per  brief weten of je al dan niet een boete krijgt. Wordt de boete bevestigd, dan moet je binnen de 30 dagen betalen via het overschrijvingsformulier dat bij de brief zit. De boete (type 1) bedraagt 107 euro voor een eerste overtreding. Bega je dezelfde overtreding een tweede of derde keer in een periode van 12 maanden, dan bedraagt de boete 294 euro resp. 400 euro.

 

Delen