Wat kan een schuldeiser allemaal doen?

Artikel
Wat kan een schuldeiser allemaal doen?

Brieven versturen

Wanneer je een factuur niet op tijd betaalt, is een eerste stap die de meeste schuldeisers zullen nemen, het sturen van een herinnering en een aanmaning om alsnog te betalen. Meestal per brief maar tegenwoordig gebeurt dit ook per e-mail of per sms.

Als er meerdere herinneringen en aanmaningen verstuurd worden, verandert meestal de toon en het taalgebruik. In eerste instantie brengt men de niet-betaling onder de aandacht en zegt men dat je het wellicht vergeten bent of dat je misschien ondertussen al betaald hebt. In de volgende aanmaningen wordt de taal meestal dreigender en dreigt men ermee naar de rechtbank te stappen om je tot betaling te laten veroordelen.

Zie voor meer informatie eerstehulpbijschulden.be.

Incassobureau of gerechtsdeurwaarder

Een schuldeiser kan alvorens hij naar de rechtbank stapt, nog een tussenstap ondernemen. Hij vraagt een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder om in zijn plaats nog herinneringen en aanmaningen te versturen.

Zie voor meer informatie eerstehulpbijschulden.be.

Loonoverdracht

Sommige schuldeisers, vooral kredietinstellingen, hebben een door jou ondertekende 'loonoverdracht'. Bij de aankoop van een product of dienst of bij het aangaan van een krediet hebben ze je een document laten ondertekenen waarin je je akkoord verklaarde dat ze naar je werkgever mogen stappen wanneer je niet op tijd betaalt.

Deze overeenkomsten gaan niet alleen over je loon. Ze kunnen ook betrekking hebben op je werkloosheidsuitkering of ziektenuitkering en andere inkomsten die je hebt.

Heb je elke maand voldoende inkomsten, dan is je werkgever of bijvoorbeeld je ziekenkas verplicht een bepaalde som rechtstreeks aan die schuldeiser te storten. Jijzelf krijgt dan maar een deel van je loon op je rekening en dit totdat de schuld afbetaald is. Dit is wel aan wettelijke regels gebonden. Zo kan een schuldeiser niet je hele loon afpakken om de schuld te betalen. Elke maand hou je dus sowieso wel een stuk van je loon over om zelf uit te geven. Heb je relatief weinig inkomsten, dan is het zelfs mogelijk dat de schuldeiser geen eurocent krijgt doorgestort. Zo moet bijvoorbeeld in 2015  een alleenstaande meer dan 1.069 euro verdienen.  Verdient hij 1.000 euro per maand, dan zal hij die 1.000 euro volledig op zijn rekening krijgen. Verdient hij er 1.100 dan zal hij 1.069 euro op zijn rekening krijgen en zal er elke maand 31 euro (= 1.1000 - 1.069) naar de schuldeiser gaan om de schuld af te betalen.

Je kan deze loonoverdracht altijd doen stoppen door 'verzet' aan te tekenen bij je werkgever. De schuldeiser wordt dan niet meer elke maand automatisch betaald via inhoudingen op je loon. Die schuldeiser kan dan nog wel naar de rechtbank gaan, zeker als je dan geen andere oplossing vindt om die schuld te betalen.

Zie voor meer informatie eerstehulpbijschulden.be.

Rechtbank

Een schuldeiser kan niet zomaar bij jou langs komen als je je facturen niet tijdig betaalt. Hij kan ook geen geld uit je portefeuille pakken of bijvoorbeeld je auto laten verkopen om de schuld te betalen.

Wil een schuldeiser je 'dwingen' om een schuld te betalen, dan zal hij eerst naar de rechtbank moeten gaan om je tot betaling van die schuld te laten veroordelen. Je wordt dan uitgenodigd om voor de rechtbank te verschijnen, wat je dan ook beter doet. Je kan aan de rechter laten weten dat je redenen hebt om niet te betalen, of een (pro deo) advocaat kan dit in jouw plaats doen. Zijn er geen redenen waarom je de schuld niet zou moeten betalen, dan kan je toch minstens vragen dat de rechter een afbetalingsplan voor die schuld toekent. Zo heb je het recht om de schuld in stukjes te betalen.

Zie voor meer informatie eerstehulpbijschulden.be.

Je goederen en inkomsten 'in beslag nemen'

Heeft je schuldeiser een vonnis van de rechtbank die jou veroordeelt om een schuld te betalen, dan kan je eventueel nog hoger beroep aantekenen of een andere procedure tegen dat vonnis beginnen. Je schakelt best een (pro deo) advocaat in.

Doe je dat niet, dan ben je veroordeeld tot het betalen van je openstaande schuld. Betaal je dan nog niet onmiddellijk de volledige schuld dan kan de schuldeiser naar een gerechtsdeurwaarder stappen om 'beslag' te leggen.

Deze kan dan bijvoorbeeld je auto of bepaalde goederen uit je huis afnemen met als doel deze te verkopen. Met de opbrengst van die verkoop zal dan de schuldeiser betaald worden. Als je ondertussen een regeling overeenkomt met de gerechtsdeurwaarder om de schuld in stukken af te betalen, kan zo een verkoop vaak wel vermeden worden. 

Heb je voldoende inkomsten, dan kan de gerechtsdeurwaarder ook nog op je loon of op andere inkomsten beslag leggen. Jijzelf krijgt dan maar een deel van je loon op je rekening en dit totdat de schuld afbetaald is. Dit is wel aan wettelijke regels gebonden en zo kan de gerechtsdeurwaarder niet je hele loon afpakken om de schuld te betalen. Elke maand hou je dus sowieso wel een stuk van je loon over om zelf uit te geven. Heb je relatief weinig inkomsten is het zelfs mogelijk dat de gerechtsdeurwaarder geen eurocent krijgt doorgestort. Zo moet bijvoorbeeld in 2015  een alleenstaande meer dan 1.069 euro verdienen.  Verdient hij 1.000 euro per maand, dan zal hij die 1.000 euro volledig op zijn rekening krijgen. Verdient hij er 1.100 dan zal hij 1.069 euro op zijn rekening krijgen en zal er elke maand 31 euro (= 1.1000 - 1.069) naar de gerechtsdeurwaarder gaan om de schuld af te betalen.

Zie voor meer informatie eerstehulpbijschulden.be.

Opgepast voor sommige schuldeisers!

Er bestaan belangrijke uitzonderingen op de hierboven beschreven gang van zaken:

  • In veel gevallen moet de overheid zoals de belastingdienst of je gemeentebestuur niet eerst naar de rechtbank stappen om je via 'beslag' te dwingen de schuld te betalen. Zij kunnen zonder de rechtbank een gerechtsdeurwaarder inschakelen om beslag op je goederen of je inkomsten te leggen.
  • Ben je onderhoudsgeld voor je kinderen of ex-vrouw verschuldigd en kan deze beslag leggen op je inkomsten, dan is het mogelijk dat je ganse loon of uitkering wordt ingehouden totdat die schuld betaald is. In het slechtste geval houd je 0 euro over om die maand(en) rond te komen.

Heb je problemen met deze schulden, dan is het dus belangrijk om zo snel mogelijk te proberen deze schuld zelf te regelen met je schuldeiser of de gepaste hulp te zoeken om dit te doen.

Zie voor meer informatie over schuldeisers die geen vonnis nodig hebben om beslag te leggen eerstehulpbijschulden.be en over de bijzondere rechten van schuldeisers van onderhoudsgeld ook dezelfde website eerstehulpbijschulden.be.

Delen