Verschillende vormen van "krediet"

Artikel
Verschillende vormen van "krediet"

Wat is krediet?

Soms heb je voor je iets wil aankopen hiervoor niet voldoende geld om dit cash en ineens volledig te betalen. Als je dan eerst geld leent om dit toch te kopen, maak je gebruik van krediet. Dit ontleende geld moet je dan later terugbetalen, in één enkele keer of door in stukjes de schuld terug te betalen.

Men spreekt ook van krediet wanneer je eerst een bepaald goed of dienst verkrijgt en je dit pas nadien moet betalen. Je betaalt dan op een later tijdstip de volledige som of je betaalt nadien deze schuld in stukjes terug.

Verschillende vormen van krediet

De meest courante vormen van krediet zijn de volgende:

  • 'In het rood gaan' op je rekening: wanneer het geld op je zichtrekening op is en je toch nog betalingen doet waardoor je 'onder 0' gaat dan ben je een krediet bij je bank aangegaan. Je bent nadien verplicht dit krediet weer 'aan te zuiveren' door geld op je rekening te storten.
  • Aankoop op afbetaling: je koopt iets maar moet niet onmiddellijk de volledige aankoopsom betalen. Na de aankoop mag je deze openstaande schuld aflossen door maandelijks een afgesproken bedrag te betalen.
  • Lening op afbetaling: je leent een som geld die je kan gebruiken waarvoor je wil. De ontleende som betaal je terug door maandelijks een afgesproken bedrag te betalen.
  • Hypothecaire lening: je leent een som geld specifiek om een huis te kopen. De ontleende som betaal je terug door maandelijks een afgesproken bedrag te betalen.
  • De visa en mastercard: je koopt iets met je visa of mastercard die je via je bank hebt verkregen in een winkel of online en de verkoper krijgt onmiddellijk zijn geld. Jijzelf moet dit bedrag pas later, meestal een maand later, overmaken aan je bank.
  • De kredietopening: je krijgt een financiële reserve toegekend waar je vrij gebruik kan van maken. Er is wel een maximumlimiet ingesteld waardoor je bijvoorbeeld maximum 1.500 euro kan opnemen. Maak je van de kredietopening gebruik, dan moet je dit geld nadien met intresten terugbetalen.
  • De financieringshuur: je huurt bijvoorbeeld een auto voor een bepaalde periode. Op het einde van deze periode heb je de optie om het gehuurde goed aan te kopen aan een interessante prijs en rekening houdend met de huurprijs die je ondertussen al hebt betaald.

Je kan hierbij nog een onderscheid maken naargelang de kredietverstrekker een professionele onderneming zoals een bank is of eerder een privépersoon zoals een familielid of een kennis.

Over verschillende vormen van krediet kan je ook meer lezen op wikifin.be.

Rente, intresten, kosten van een krediet?

Een lening is 'kosteloos' wanneer er geen rente of intresten of andere kosten aangerekend worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je 1.000 euro leent en je nadien 10 keer 100 euro moet terugbetalen en niets meer. Je kreeg dan 1.000 euro en moest 1.000 euro terugbetalen.

Veel kredieten zijn niet zonder kosten en vaak zal de kredietgever ook intresten aanrekenen. Dit betekent dat je meer zal moeten terugbetalen dan het geld dat je hebt ontvangen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer 1.000 euro leent en je nadien 10 keer 105 euro moet terugbetalen. Je kreeg dan 1.000 euro en moest 1.050 euro terugbetalen.

Het gepast krediet voor jou: hoe ga je te werk?

Een eerste vraag die je je moet stellen is of je het krediet eigenlijk wel nodig hebt. Krediet kost vaak geld en in de regel is het dus beter dat je van te voren voor iets spaart zodat je het onmiddellijk volledig kan betalen.

Een tweede vraag is of je het zal kunnen terugbetalen.

Een derde vraag gaat over het kiezen van het goedkoopste krediet.

Lees over het maken van een goede keuze hierin meer op wikifin.be waar je een checklist 'verantwoord lenen' kan terugvinden. 

 

Delen