Een woning huren

Artikel
Een woning huren

Hoe kies je een geschikte huurwoning?

Een belangrijke overweging wanneer je een woning gaat huren is natuurlijk de huurprijs die je zal moeten betalen.

Het lijkt evident dat hoe kleiner de woning die je huurt, hoe goedkoper. Dit is vaak zo maar zeker niet altijd! Er zijn immers nog heel wat andere zaken die ook een rol spelen in de prijs.

Houd rekening met deze zaken, die de huurprijs van de woning beïnvloeden:

 • De grootte van de woning, het aantal kamers
 • De toestand van de woning: is de woning goed onderhouden
 • De ouderdom van de woning
 • De ligging van de woning: in de stad, dichtbij een station, dichtbij de autostrade, in een mooie buurt ...

Het is altijd goed om eerst even rond te kijken en prijzen te vergelijken van woningen in dezelfde buurt vooraleer je overgaat tot het huren van een woning.

Huurprijs naar jouw budget

Ga je huren, dan moet je er natuurlijk voor zorgen dat je elke maand de huur kan betalen. Hou er rekening mee dat deze huurprijs jaarlijks kan worden geïndexeerd. Dat betekent dat de huurprijs steeds duurder zal worden.

Verder moet je bij het begin van de huur ook nog de huurwaarborg betalen. Dit bedrag is wettelijk vast gelegd en bedraagt 2 maanden huur, die op een geblokkeerde rekening wordt gestort. Een geblokkeerde rekening is een bankrekening op naam van jou, maar waar jij en niemand anders aan kan. De waarborg staat vast op deze rekening tot je de woning verlaat. Dan wordt beslist of je deze waarborg terug krijgt. Als je alles goed hebt onderhouden in de woning, dan kan jij deze som terug krijgen. Indien niet, dan kan de verhuurder eisen dat deze som met eventuele bijkomende kosten, naar hem gaan. Deze vorm van huurwaarborg komt het meeste voor. Andere mogelijkheden zijn:

 • Een bankwaarborg die de huurder in schijven afbetaalt
 • Een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling

Voor meer informatie hierover zie vlaanderen.be

Huurders van een appartement moeten ook nog bijkomende kosten betalen die betrekking hebben op bijvoorbeeld de verlichting van gemeeschappelijke delen, het onderhoud van de gang en liften. Soms wordt de gas- en waterfactuur ook jaarlijks berekend omdat het om een totaalfactuur gaat die gedeeld wordt door het aantal appartementen. Je krijgt jaarlijks een afrekening van de verhuurder die een overzicht geeft van de kosten die je te veel of te weinig hebt betaalt in de loop van het jaar. Lees goed je huurcontract vooraleer je deze ondertekent. Er kunnen belangrijke kosten aangegeven worden.

Verder kan het huurcontract je nog andere kosten opleggen. Zo bepalen veel huurcontracten dat de huurder een 'verzekering huurders-aansprakelijkheid' moet afsluiten en bijvoorbeeld ook dat de huurder jaarlijks de verwarming moeten laten controleren door een erkende onderhoudstechnicus.

Het is verboden dat de verhuurder de onroerende voorheffing door de huurder laat betalen. Deze belasting moet altijd door de verhuurder-eigenaar betaald worden.

Je huurcontract

Heb je een geschikte huurwoning gevonden, dan is het tijd om je huurcontract te ondertekenen. Dit is een document waarin je rechten en plichten als huurder worden opgesomd en ook die van de verhuurder. Bewaar dit document zorgvuldig zodat je het altijd kan nalezen.

Er moeten steeds 3 exemplaren van hetzelfde huurcontract door de huurder en verhuurder worden ondertekend. Een exemplaar is bedoeld voor jou als huurder om bij te houden. Ook de verhuurder krijgt een exemplaar om te bewaren. Het derde exemplaar is bedoeld voor het registratiekantoor. Dit is een dienst van de overheid die voor een bepaalde regio alle afgesloten huurcontracten bijhoudt. Het is de verhuurder die dit derde exemplaar moet bezorgen aan het registratiekantoor.   

Een belangrijke kwestie is de duur van je huurcontract. Het bepaalt onder meer of en onder welke voorwaarden je het huurcontract kan beëindigen. Ga daarbij niet overhaast te werk ! Lees goed je contract na om te weten of en onder welke voorwaarden dit kan (en bijvoorbeeld welke opzegtermijn je moet respecteren en/of welke opzegvergoeding er dan betaald moet worden). Win desnoods ook gespecialiseerd advies in (zie hieronder). In deze folder vind je alvast de basisprincipes terug.

Plaatsbeschrijving

Het is verplicht dat de woning in een goede staat is wanneer je erin trekt als huurder. Bekijk dit goed op voorhand en indien dit niet zo is, bespreek dit met de verhuurder vooraleer je je contract tekent.

Dit is belangrijk want bij het begin van de huur moet er ook een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Dit is een document waarin de toestand van de woning op dat moment wordt beschreven. Daarin kan onder meer staan welke foutjes er al zijn aan de woning, bijvoorbeeld krassen op het parket, vlekken op het tapijt, een lekkende kraan, enzovoort. Het is belangrijk dat deze plaatsbeschrijving gedetailleerd is en er worden best ook foto's gemaakt. Zo kan op het einde van de huur worden uitgemaakt welke beschadigingen of slijtage er bijgekomen zijn in de periode dat jij in de woning woonde. Vervolgens kan dan uitgemaakt worden of dit zo is door ouderdom en door er 'gewoon in te wonen' of dat het schade is die de huurder heeft veroorzaakt en moet vergoeden.

Op wikfin.be vind je een handige checklist over de plaatsbeschrijving bij het begin van je huurcontract.

Het onderhoud van de huurwoning

Een belangrijk voordeel van huren is dat je niet moet instaan voor een groot deel van het onderhoud van je woning. Deze kosten zijn voor de eigenaar. Meestal maakt men hierbij een verschil tussen 'groot onderhoud' waarvoor de verhuurder moet betalen en 'klein onderhoud' dat door de huurder betaald moet worden.

Zo zijn volgende werken voor de verhuurder:

 • het plaatsen van een nieuw dak
 • het vervangen van de centrale verwarming
 • het vervangen van de ramen

Volgende zaken zijn voor de huurder:

 • het maaien van het gras
 • het vegen van de schoorsteen
 • het vervangen van een schakelaar
 • het vervangen van een gesprongen zekering
 • het dichten van een lekkende kraan

Lees hierover meer in de brochure "De huurwet".

Wat als je je huur niet kan betalen

Als je de huur niet kan betalen, neem je best snel contact op met je vehuurder om de situatie uit te leggen en een oplossing voor dit probleem te zoeken. Lukt het niet om een oplossing te vinden voor je huurachterstallen, zoek dan professionele hulp. Lees het artikel op deze website 'Ik kan mijn schuldenproblemen niet zelf oplossen, wat nu?'

De verhuurder kan jou niet zomaar op straat zetten. Dit kan hij ook niet als je de huur niet correct betaalt. Een verhuurder moet hiervoor naar de vrederechter stappen. De vrederechter zal dan oordelen of er voldoende reden is om de huurovereenkomst te verbreken. Indien dit zo is, zal de vrederechter je bevelen om de huur die je nog niet betaalde alsnog te betalen en dat je de huurwoning moet verlaten binnen een bepaalde termijn. Vertrek je hierna niet vrijwillig kan je door de politie op de straat worden gezet.

Bij wie kan je terecht voor meer vragen?

De regelgeving over huren is niet simpel en niet altijd zeer duidelijk. Het is dus mogelijk dat discussies tussen huurders en verhuurders bestaan over de juiste inhoud van die regelgeving en vooral wie wat moet betalen in een bepaalde situatie. Wil je advies dan kan je terecht bij specialisten zoals (pro deo) advocaten, de dienst rechtshulp van het OCMW van je gemeente of huurdersbond.be.

 

 

Delen