Vrijwilligerswerk

Artikel
Vrijwilligerswerk

In België

Voor vrijwilligerswerk moet je rekening houden met een aantal regels. Zo mag dit in België wettelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar, op voorwaarde dat je in hetzelfde kalenderjaar 16 wordt. Sommige organisaties bepalen toch een hogere minimumleeftijd. Meestal om de reden van de ‘doelgroep’ waarmee men werkt, de ‘gevoeligheid van het werk’, de verantwoordelijkheid die vereist wordt enzovoort. Elke organisatie is dus vrij om van die leeftijdsgrenzen te hanteren.

Er gelden 5 vuistregels voor alle vrijwilligerswerk:

  1. Bij vrijwilligerswerk moet je van de organisatie een informatienota krijgen. Hierin moet het volgende staan: het doel van de organisatie, het juridisch statuut, de afgesloten verzekeringen, de eventuele kostenvergoeding en of je geheimhoudingsplicht hebt
  2. Er zijn twee soorten verzekeringen die een organisatie moet sluiten voor zijn vrijwilligers: 1) een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid, in geval van schade en 2) een verzekering lichamelijke ongevallen, in geval van een ongeval
  3. Voor vrijwilligerswerk mag je geen loon krijgen, maar de organisatie kan je kosten vergoeden aan de hand van kostenbewijzen. Als je geen bewijzen hebt, mag de organisatie de kosten ook vergoeden op forfaitaire basis (met een maximum), met een vast bedrag dus
  4. Als de kostenvergoeding te hoog is, kan de fiscus die vergoeding beschouwen als loon. Wie een loon krijgt, moet belastingen en sociale zekerheidsbijdragen betalen. Opletten dus…
  5. Eventuele kostenvergoedingen hebben geen invloed op je uitkeringen

Meer informatie met alle details kan je terug vinden in de brochure van de Koning Boudewijnstichting. Ook via de website vlaanderenvrijwilligt.be kan je meer informatie over dit onderwerp terugvinden: welke wetgeving van toepassing is, wat de maximale kostenvergoeding is enzovoort. Ook kan je er vacatures terug vinden voor vrijwilligerswerk in Vlaanderen.

In het buitenland?

Voor vrijwilligerswerk in het buitenland gelden andere regels. Informeer je goed bij de organisatie welke regels er gelden en check bijvoorbeeld ook eens de webpagina's van Go Strange en Youth in action.

Vrijwilligerswerk omdat het verrijkend is? :-)

 

Delen