Schuldenproblemen en je loon: wat kan er gebeuren?

Artikel
Schuldenproblemen en je loon: wat kan er gebeuren?

Financiële problemen: wat kan ik zelf doen?

Je loon is best ok, maar toch kom je niet toe. Soms is er niet veel nodig om erg krap te zitten op het einde van de maand: het leven kost veel geld! Er zijn verschillende zaken die ervoor kunnen zorgen dat je niet toe komt:

- Je geeft teveel uit en je kan je budget niet goed in de hand houden

- Je bent teveel schulden aangegaan die je nu niet meer kan terug betalen

- Je verdient met je loon of uitkering niet genoeg om rond te komen. Je moet je in bochten wringen om op het einde van de maand nog iets te kunnen betalen

- Je bent door omstandigheden in een andere situatie terecht gekomen die financieel erg zwaar is, bijvoorbeeld door ziekte, echtscheiding, werkloosheid

In het artikel 'Schulden voorkomen: ken je budget!' vind je de eerste stappen terug die je kan zetten om niet in de problemen te komen.

Voorschot op je loon: wanneer, wat, en hoe?

Het kan gebeuren dat je geld op is maar je je loon pas op de einde van de maand op je rekening krijgt gestort. Als je nog dringend een bepaalde factuur moet betalen, is dat natuurlijk vervelend. Misschien kan een voorschot op je loon je even uit de nood helpen: stel dat je 1.200 euro op het einde van de maand verdient. Je kan halfweg de maand bijvoorbeeld een voorschot van 200 euro op je loon vragen aan je werkgever. Uiteraard krijg je dan op het einde van de maand nog maar 1.000 euro uitbetaald omdat je al 200 euro eerder hebt gekregen.

Een voorschot op je loon kan je dus vragen aan je werkgever. Deze is niet verplicht dit voorschot te geven. Dit kan dus alleen met een akkoord van de werknemer én de werkgever. Wordt het voorschot gegeven dan zal de werkgever dit voorschot nadien van je loon af trekken.

Let wel op met het vragen van voorschotten op je loon! Je gaat immers op het einde maand minder loon ontvangen waarmee je de volgende maand moet toekomen om al je kosten te betalen. Een voorschot vragen gebeurt dus best heel af en toe. Moet je regelmatig een voorschot vragen dan zoek je best een andere oplossing voor je financiële moeilijkheden: 

In het artikel 'Schulden voorkomen: ken je budget!' vind je de eerste stappen terug die je kan zetten om niet in de problemen te komen.

Opmerking: sommige arbeiders krijgen altijd een voorlopige betaling midden in de maand die op het einde van de maand wordt aangevuld. We spreken ook van een 'voorschot op loon' maar dit heeft hier dan een andere betekenis. Dit betreft sectoren waarbij de werknemers altijd halfweg de maand een voorschot op hun loon krijgen uitbetaald. Op het einde van de maand wordt dan gekeken of iemand nog iets extra moet krijgen of een volgende keer wat minder. Dit systeem werkt zo omdat deze werknemers niet elke maand evenveel dagen werken en/of omdat hun loon afhankelijk is van bonussen die ze kunnen verdienen. 

Lening door je werkgever

Sommige werkgevers zijn bereid hun werknemers een lening te geven. Dit is geen verplichting voor een werkgever, dus niet elke werkgever doet dit. Indien de werkgever jou een lening geeft, moet hij samen met jou nagaan hoe jij deze lening kan terugbetalen en of dit haalbaar is voor jou. Lees het artikel 'Schulden voorkomen: ken je budget!' om te zien hoe je je financiële situatie in kaart kan brengen, om te zien hoeveel je per maand kan missen om de lening terug te betalen. De terugbetaling van de lening aan je werkgever zal gebeuren door verschillende maanden een deel van je loon af te houden. Stel dat je 1.200 euro verdient en je een (renteloze) lening krijgt van 1.000 euro die je moet terugbetaling met 200 euro per maand. Deze werknemer zal dan 5 maanden maar 1.000 euro loon ontvangen.

Loonbeslag en loonoverdracht 

Bij een voorschot op je loon of wanneer de werkgever jou een lening toekent, heb je er zelf voor gekozen dat je een tijd lang minder loon zal ontvangen.

Je zal ook minder loon ontvangen wanneer je te maken krijgt met 'loonoverdracht' of 'loonbeslag'. Deze situatie komt voor wanneer je schulden hebt en deze niet tijdig terug betaalt aan jouw schuldeisers. Loonoverdracht en loonbeslag zijn beslissingen die jouw schuldeisers kunnen nemen. In die gevallen zal je werkgever een deel van je loon inhouden en rechtstreeks storten aan je schuldeisers. Deze 'overdracht' en dit 'beslag' kunnen ook toegepast worden wanneer je een vervangingsinkomen zoals een werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkering hebt. Dan krijg je minder op je rekening dan het volledige bedrag waar je recht op hebt. 

Over hoe deze 'loonoverdracht' en dit 'loonbeslag' in zijn werk gaat en welke rechten en plichten je daarbij heb lezen op de website eerstehulpbijschulden.be.

Collectieve schuldenregeling en je loon

Sommige mensen zitten zo diep in de schulden dat ze naar de rechtbank stappen om een oplossing te vinden voor hun schuldproblemen. Ze vragen dan een 'collectieve schuldenregeling' aan. In die gevallen wordt er door de rechtbank een 'schuldbemiddelaar' aangesteld die een oplossing moet zoeken voor al de schulden. Het is deze 'schuldbemiddelaar' die dan in jouw plaats je loon en/of je vervangingsinkomen zoals een werkloosheidsvergoeding (en andere inkomsten) zal ontvangen en beheren. Jijzelf krijgt ook in deze situaties minder op je rekening gestort dan dat je eigenlijk verdient en/of dan waar je recht op hebt.

Over hoe deze collectieve schuldenregeling in zijn werk gaat en welke rechten en plichten je daarbij heb, kan je lezen op eerstehulpbijschulden.be.

Delen