Ontslagen: wat nu?

Artikel
Ontslagen: wat nu?

Ontslag nemen of ontslag krijgen

Zelf ontslag nemen doe je best alleen wanneer je al een andere job hebt. Wanneer je zelf ontslag neemt, heb je namelijk niet zomaar recht op een werkloosheidsuitkering. Om recht te hebben op deze uitkering mag je niet zelf gekozen hebben om werkloos te zijn. Enkel in uitzonderlijke gevallen heb je er wel recht op in dit geval. Vergeet ook niet dat er dan vaak een wachtperiode vooraf gaat aan je uitkering. Houd daar rekening mee. Je vakbond kan je er alles over uitleggen. 

Let op: ook als je ontslagen wordt, heb je niet altijd recht op een werkoosheidsuitkering. Als je bijvoorbeeld om dringende redenen ontslagen bent, of na een heel korte tijd nadat je begon te werken, kan het zijn dat je geen uitkering zal krijgen. Of je in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering, hangt immers onder meer af van het aantal arbeidsdagen dat je voor de aanvraag van de uitkering hebt gewerkt.

Het recht op een uitkering en hoeveel deze uitkering dan precies bedraagt is een moeilijke zaak. Hanteer daarom bij elk ontslag volgende gouden regels:

  • Schrijf je onmiddellijk in als werkzoekende bij de VDAB: lees hierover meer in het artikel 'Geen job, ziek, geen of onvoldoende inkomen: bij wie kan je terecht?'
  • Neem onmiddellijk contact op met je vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen: lees hierover meer in het volgende puntje
  • Zoek nieuw werk: lees hierover meer in het laatste puntje van dit artikel

Werkloosheidsuitkering

Zodra je weet dat je arbeidscontract zal eindigen, neem je best snel contact op met je vakbond (ACLVB, ACV of ABVV) of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Je hoeft niet te wachten tot je effectief niet meer werkt. Zij kunnen je informeren wat je moet doen, welke papieren je zal moeten indienen enzovoort.

Ben je ontslagen, dan zal je vakbond (ACLVB, ACV of ABVV) ook nakijken of de regels door je werkgever gerespecteerd zijn. Heeft hij voldoende opzegtermijn gegeven? Mocht hij je wel ontslaan? Zij kunnen dan nog bemiddelen of zelfs naar de rechter stappen voor jou indien je werkgever niet correct handelde bij je ontslag.

Via een vakbond (ACLVB, ACV of ABVV) of via de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW), kan er ook een aanvraag ingediend worden bij de RVA om een werkloosheidsuitkering te bekomen. Kom je niet in aanmerking, dan zullen ze je hierover informeren en uitleggen wat nodig is om wel in aanmerking te komen.

Om werkloosheidsuitkering te ontvangen moet je in elk geval ook aantonen dat je bereid bent om te gaan werken. Dit doe je door in te schrijven bij de VDAB als werkzoekende. Zie vdab.be voor meer informatie over deze inschrijving en andere nuttige informatie voor wie naar een job op zoek is.

Financiële gevolgen: let op!

Voor de meeste personen betekent de overgang van een loon naar een werkloosheidsuitkering een vermindering van het maandelijkse inkomen. Het is vaak niet meer mogelijk om dezelfde levensstandaard aan te houden.

In deze situatie is het uiteraard handig om een financiële reserve te hebben, zoals een spaarrekening. Helaas heeft niet iedereen het nodige spaargeld.

Wordt het financieel krap of dreigen er schulden gemaakt te worden, dan is het aan te raden om alle uitgaven in kaart te brengen en na te gaan of deze nog allemaal betaald kunnen worden. Lukt dit niet, moet je overwegen om bepaalde uitgaven te schrappen of te verminderen. Lees hiervoor het artikel 'schulden voorkomen'.

Weer aan de slag

Ontslagen zijn en een nieuwe job zoeken is voor veel mensen een moeilijke periode. Opnieuw sollicitatiebrieven schrijven, interviews afleggen en leven in de onzekerheid over wat de toekomst zal brengen. Deze levensgebeurtenis kan ook wel worden aanzien als een kans om bijvoorbeeld een opleiding te volgen en een andere richting op werkvlak in te slaan. Zie met name de website www.vdab.be voor meer informatie over opleidingen die zij aanbieden en andere nuttige informatie voor wie naar een job op zoek is.

Hoe je het best niet aanpakt! :-)

 

Delen