Een eigen zaak beginnen?!

Artikel
Een eigen zaak beginnen?!

De voordelen en de nadelen van zelfstandig zijn

Je moet niet noodzakelijk in loondienst werken om je centen te verdienen. Een andere mogelijkheid is zelfstandig aan de slag te gaan.

Dit kan bepaalde voordelen hebben:

  • Je eigen baas zijn
  • Meer vrijheid hebben in je werkuren
  • Vlak bij huis kunnen werken
  • Je beroepskosten voor een deel terugbetaald krijgen

Er zijn ook wel mogelijke nadelen:

  • Financiële risico's
  • Heel veel uren moeten werken
  • Onregelmatig inkomen

Het goede nieuws is dat je je tegen veel van deze mogelijke nadelen kan beschermen. Zo kan je bijvoorbeeld als zelfstandige bij de notaris regelen dat je privéwoning niet kan verkocht worden als je je leveranciers niet meer zou kunnen betalen. Je zaak kan dan misschien failliet worden verklaard maar je kan je huis behouden.

Ook het oprichten van een vennootschap, zoals een 'BVBA' (= Burgerlijke Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) of een 'NV' (= Naamloze Vennootschap), kan bescherming bieden voor het geval het zou mislopen.

De opmaak van degelijk financieel plan en businessplan is ook erg belangrijk. Deze plannen beperken de risico's wanneer ze een goed beeld vormen van wat jouw zaak nodig heeft om financieel gezond te blijven. Uit zo een plan kan je bijvoorbeeld afleiden hoeveel je moet verdienen en hoeveel klanten je moet hebben zodat je de huur van je kantoor, het loon van werknemers, de aankoop van materialen, alle belastingen en sociale bijdragen en verzekeringen enzovoort kan blijven betalen.

Verschillende soorten zelfstandigen

Eén van de mogelijkheden is dat je 'ten persoonlijke titel' een zelfstandige activiteit gaat uitoefenen. Dan ben je een handelaar (bijvoorbeeld een zelfstandige loodgieter of winkeluitbater) of je oefent een vrij beroep uit (bijvoorbeeld advocaat, apotheker, huisarts). Dit kan in bijberoep of als hoofdberoep. In bijberoep betekent dat je naast je zelfstandige activiteit ook nog ergens anders als werknemer actief bent. Het is je hoofdberoep indien het je enige activiteit is.

Je hebt ook de mogelijkheid om een vennootschap zoals een BVBA of NV op te richten waar je dan als zaakvoerder voor werkt. Afhankelijk van de gekozen vennootschapsvorm biedt dit in mindere of meerdere mate bescherming van je privévermogen tegenover de schuldeisers van de vennootschap zoals leveranciers of de overheid wanneer het over belastingen en sociale bijdragen gaat.  

Ongeacht welke vorm je kiest, het starten als zelfstandige brengt sowieso ook tal van plichten mee. Zo moet je bijvoorbeeld jezelf of je vennootschap inschrijven in de KBO (= Kruispuntbank van Ondernemingen), een ondernemingsnummer en btw-nummer aanvragen, jaarrekeningen indienen en vennootschapsbelasting betalen, enzovoort.

Je kan hierover alvast meer lezen op de website economie.fgov.be maar we raden je vooral aan je in elk geval goed te laten bijstaan door deskundigen.

Laat je bijstaan door professionals bij de opstart!

Het is een must om vòòr je je zaak opstart een goed businessplan en financieel plan op te maken. Zo weet je op voorhand onder welke voorwaarden je zaak financieel gezond kan zijn, welke kosten en uitgaven je zal hebben en welke inkomsten je nodig hebt om alles draaiende te houden. Ook als je een lening van de bank voor je zaak zou moeten hebben, moet je een goed plan hebben.

Voor veel mensen is het te moeilijk om zelf een businessplan en financieel plan op te maken. Ook het kiezen van de juiste vorm is geen makkelijke zaak. Laat je daarom bijstaan door mensen met meer ervaring die weten waarmee je allemaal moet rekening houden.

Op zenito.be vind je ook een handige tool om je te helpen bij al die keuzes zodat je een gepersonaliseerd stappenplan kan uitwerken voor een correcte opstart. Ook maakte ze een filmpje hierover:

 

Wat als het fout gaat: failliet ?

Failliet gaan is in onze samenleving nog steeds taboe. Toch is het eigenlijk een systeem om je een nieuwe kans te geven wanneer het fout loopt met je zaak. Het komt op het volgende neer: de rechtbank zal iemand aanwijzen (een curator) die al de goederen van jou (wanneer je zelfstandige bent) of van de vennootschap (wanneer je die hebt opgericht) in kaart zal brengen en verkopen. Met het geld dat dit opbrengt worden de schuldeisers betaald. Als de opbrengst van die verkoop niet voldoende is om al je schulden te betalen, dan moet je in de meeste gevallen de schulden die nog open staan, niet betalen. Slechts per uitzondering zal je nadien nog de schulden in verband met je zaak moeten betalen. Dit is het geval wanneer de rechtbank vaststelt dat je ernstige fouten hebt gemaakt, bijvoorbeeld als je fraude hebt gepleegd of als je belastingen hebt ontdoken.

Op eerstehulpbijschulden.be vind je meer informatie over het faillissement.

Lopen de zaken minder, is het niet altijd noodzakelijk dat je failliet gaat. Je kan ook een overwegen om je zaak stop te zetten of proberen de zaak recht te trekken met een reddingsplan. Dit doe je best in overleg met je boekhouder, advocaat en/of de organisatie zoals UNIZO waarbij je aangesloten bent. Om hierin een goede keuze te maken en je te begeleiden, bestaan er ook gespecialiseerde organisaties zoals Dyzo. Wacht niet te lang om zulke organisaties te contacteren wanneer je het moeilijker hebt!

Zelfstandige zonder inschrijving en de schijnzelfstandige? Wat is dat en wat zijn de risico's!

Zelfstandig worden of een vennootschap oprichten brengt tal van administratie en financiële plichten met zich mee: je inschrijven in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen), sociale lasten betalen enzovoort. Sommige van deze plichten niet naleven is zelfs strafbaar. Pas dus op met 'in het zwart' en zonder aan alle plichten te voldoen te starten met een zelfstandige activiteit! Word je betrapt, dan moet je nadien die kosten alsnog betalen, en eventueel nog een extra boete ook!

Wat ook financiële risico's voor jou met zich meebrengt is 'op papier' een zelfstandige te zijn en 'in opdracht' van een andere ondernemer of onderneming te werken. Gebeurt dit enkel 'voor de schijn' en ben je eigenlijk een werknemer van die onderneming of ondernemer (en werk je onder diens gezag en instructies), dan lopen zowel jijzelf als die onderneming ernstige financiële risico's. Het is namelijk niet meer dan het ontduiken van belastingen die deze ondernemer of onderneming had moeten betalen wanneer hij je werkelijk in dienst had genomen.

Delen