Al die papieren! Wat moet ik daarmee doen?

Artikel
Al die papieren! Wat moet ik daarmee doen?

Met welke papieren kan ik allemaal te maken krijgen?

Als je werkt, krijg je een arbeidscontract. Het bevat de nodige info over je arbeidsvoorwaarden zoals je loon, het soort werk dat je moet doen, de duur van je contract, eventuele premies en dergelijke. Je houdt dit best bij zodat je ernaar kan terug grijpen als je iets opnieuw wil bekijken.

Je bent vanaf nu ook belastingplichtig. Dit gebeurt onder andere door een deel van je loon af te staan aan de overheid: het bedrag dat van je brutoloon wordt afgetrokken, zijn belastingen. Deze berekeningen krijg je te zien op je loonfiche. Deze krijg je meestal elke maand. Op jobat.be kan je nakijken wat er allemaal op je loonfiche staat en wat bijvoorbeeld RSZ-bijdragen zijn.

Ook krijg je je jaarlijkse loonfiche, de zogenaamde individuele rekening. Dit is een jaarlijks overzicht dat voor elke uitbetalingsperiode de volgende gegevens bevat: de uren die je hebt gewerkt en het gestorte loon. Dit document moet worden bijgehouden door de werkgever. Je krijgt hiervan een kopie. Houd dit bij want je hebt dit formulier nodig voor je jaarlijkse belastingaangifte.

Welke moet ik bewaren en waarom?

Om het jezelf makkelijk te maken, bewaar je bovenstaande documenten op een vaste plaats in huis. Je zal ze niet vaak nodig hebben maar dat betekent niet dat je ze niet moet bewaren. Op vlaanderen.be vind je een overzicht van hoe lang je best alle documenten bewaart. Dit lijkt misschien lang, maar het kan nuttig zijn en als je er een gewoonte van maakt om ze op een vaste plaats te leggen, is het geen moeite.

Hoe kan ik mijn papieren best op orde houden zodat het geen chaos wordt?

Om alle papieren op orde te houden, kan je best verschillende mapjes bijhouden per thema. De thema's kunnen onder meer de volgende zijn:

  • Loonfiches
  • Belastingen
  • Verzekeringen
  • Ziekenfonds
  • Bank
  • Andere facturen
Delen