Wie moet er voor mijn hogere studies betalen? Wanneer heb ik recht op financiële steun?

Artikel
Wie moet er voor mijn hogere studies betalen? Wanneer heb ik recht op financiële steun?

Wie moet er voor mijn hogere studies betalen?

Er bestaat zoiets als ‘onderhoudsplicht’ van ouders ten aanzien van hun kinderen. Het betekent dat ouders ervoor moet zorgen dat hun kinderen het noodzakelijke krijgen zoals bijvoorbeeld een dak boven hun hoofd en eten en drinken. Dit betekent ook dat je ouders verplicht zijn om in te staan voor je studies.

Tot welke leeftijd zijn je ouders verplicht om je studies te betalen?

De onderhoudsplicht van je ouders loopt tot je 18 bent als je dan in staat om dan voor jezelf te zorgen, je al werk hebt of een opleiding hebt gehad waarmee je op de arbeidsmarkt een goede job kan vinden.

Studeer je verder na je 18de, dan loopt de onderhoudsplicht van je ouders verder tot je die opleiding hebt afgewerkt. Je ouders moeten dan tot het einde van die opleiding ervoor zorgen dat je inschrijvingsgeld betaald is, dat je je boeken kan kopen, dat je een dak boven je hoofd hebt, eten en drinken enzovoort.

Als je ouders het zelf niet kunnen betalen

Studeren kost vaak veel geld en niet alle ouders kunnen dat zomaar betalen. Wanneer dit financieel moeilijk is, kijk dan na of je in aanmerking komt voor een studietoelage en maak dan gebruik van mogelijke kortingen zoals bijvoorbeeld kortingen op het inschrijvingsgeld. Lees daar meer over in het artikel 'hoeveel kost studeren'.

Lukt het, met of zonder toelage, niet, dan kunnen je ouders ook naar het OCMW stappen om te kijken of zij eventueel financieel kunnen bijspringen.

Als je ouders het niet willen betalen

Soms hebben jongeren ernstige ruzie met hun ouders, waardoor de ouders weigeren nog bij te dragen in het verder studeren van hun kind.

Indien je ouders nog onderhoudsplichtig zijn, kan je naar de rechtbank gaan. De rechter kan je ouders dan bevelen jou een som te betalen zodat je toch verder kan studeren.

Een andere mogelijke optie is om naar het OCMW te gaan en aan hen te vragen om jou maandelijks een som te betalen zodat je kan studeren. Afhankelijk van de precieze omstandigheden zal het OCMW dit doen. Indien het OCMW weigert, kan men je wel verder helpen en informeren over hoe je ouders toch te doen betalen voor je studies.

Als je het zelf moet en kan betalen

Wanneer je ouders niet meer onderhoudsplichtig zijn, moet je zelf voor je studies betalen.

Ook nu is het belangrijk om na te gaan of je niet in aanmerking komt voor een studietoelage en bepaalde kortingen zoals op het inschrijvingsgeld.

Ga je werken om je studies te betalen, let er dan wel op dat je je eventuele recht op een studietoelage of je recht op andere kortingen niet kwijtspeelt. Doe je een studentenjob, let er dan verder ook op dat je binnen de voorwaarden blijft en je bijvoorbeeld niet te veel dagen per jaar werkt. Lees het artikel 'vakantiejob' om meer weten over deze voorwaarden.

Wat ook tot de mogelijkheden behoort, is het aangaan van een lening om je studies te betalen. Je kan hiervoor terecht bij een gewone bank. Sommige hogescholen en universiteiten bieden ‘studentenleningen’ aan. Informeer je hierover bij de sociale dienst of het secretariaat van jouw school.

Als je het zelf moet betalen maar je kan het niet betalen

Wanneer je ouders niet meer onderhoudsplichtig zijn, moet je zelf voor je studies betalen.

Ook nu is het belangrijk na te gaan of je niet in aanmerking komt voor een studietoelage en bepaalde kortingen zoals op het inschrijvingsgeld.

Ben je door je studie niet in staat om voldoende te verdienen om alles te betalen, dan ga je best naar het OCMW om te zien of zij jou financieel of op een andere manier kunnen ondersteunen.

Wat ook tot de mogelijkheden behoort, is het aangaan van een lening om je studies te betalen. Je kan hiervoor terecht bij een gewone bank. Sommige hogescholen en universiteiten bieden ‘studentenleningen’ aan. Informeer je hierover bij de sociale dienst of het secretariaat van jouw school.

 

 

 

 

Delen