Wie verzamelt mijn persoonsgegevens online en wat doen ze ermee?

Artikel
Wie verzamelt mijn persoonsgegevens online en wat doen ze ermee?

Websites en app providers die persoonsgegevens van kinderen verwerken mogen niet zomaar alle kanten uit met jouw gegevens. Zij moeten het 'persoonsgegevensbeschermingsrecht' naleven. Zo moeten zij de toestemming van jouw ouders vragen indien je jonger bent dan 12 jaar, of jouw eigen toestemming vragen indien je al 12 jaar bent.

Als jouw persoonsgegevens verzameld worden, heb je enkele rechten ten opzichte van de verantwoordelijke van de verwerking (bijvoorbeeld een sociale netwerksite zoals Facebook). Zo heb je recht op informatie, mag je de verzamelde gegevens inkijken, enzovoort.
Als een website of app jouw rechten schendt of indien jij of jouw ouders nooit toestemming gegeven hebben kan je een klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie.
• Voor meer informatie hierover surf naar privacycommission.be

(Valerie Verdoodt, KULeuven, Adlit project)
 

Delen