Hoe en bij wie moet ik ongewenste reclame rapporteren?

Artikel
Hoe en bij wie moet ik ongewenste reclame rapporteren?

Internetgebruikers kunnen ongewenste online reclame rapporteren bij de Jury voor Ethische praktijken in Reclame of het “JEP”, het onafhankelijk zelfregulerend orgaan van de Belgische reclamesector. Er dient een schriftelijke, gemotiveerde klacht ingediend te worden, dit kan via het online klachtenformulier.  

  • Voor meer informatie over de klachtenprocedure bij de JEP, surf naar jep.be.

(Valerie Verdoodt, KULeuven, Adlit project)

Delen